EKOzapas
EKOzapas
EKOzapas
EKOzapas
EKOzapas

Oferujemy usługi w zakresie procedur inwestycyjnych oraz planowania przestrzennego:

  • Sporządzanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych
  • Przygotowywanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz na obszar Natura 2000
  • Doradztwo w procesie inwestycyjnym - w szczególności w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Sporządzanie opracowań ekofizjograficznych
  • Sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko dla potrzeb planowania przestrzennego